PKN
Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn
 
Verkeerssituatie rond de kerk Verkeerssituatie rond de kerk

Regelmatig gebeurt het dat bezoekers van de Goede Herderkerk het niet zo nauw nemen met het op de juiste wijze parkeren van de auto’s rond de kerk. Soms is het daarom niet meer mogelijk om (met name voor hulpverleningsdiensten) nog rond de kerk te kunnen rijden, omdat de doorgang door (onjuist) geparkeerde voertuigen is geblokkeerd.
De werkgroep van kerkrentmeesters heeft aan de Oostzijde van de kerk (in het grind) een 12 tal parkeerplaatsen gemarkeerd. Om goed in deze vakken te kunnen parkeren, dient u het aangegeven eenrichtingscircuit rond de kerk te volgen. U kunt dan namelijk ook weer op een heel gemakkelijke manier uit deze parkeervakken achteruitrijden en vervolgens het terrein verlaten.
Het eenrichtingscircuit rond de kerk betekent ook dat men zich er van bewust moet zijn dat bij de ingang van de kerk er voldoende ruimte moet blijven om daar met een auto langs te kunnen blijven rijden. Auto’s die i.v.m. het vervoer van slecht ter been zijnde gemeenteleden op de aan hen toegewezen plaats parkeren, dienen dus ter hoogte van de ingang van de kerk voldoende afstand te laten voor een ruime doorgang.
Ook voor fietsers is er een dringend verzoek. Parkeer uw fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken naast de kerk of achter in de fietsenstalling en niet tegen de muur ter hoogte van de ingang. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere fietsen, gestald tegen die muur, de doorgang nabij de ingang van de kerk versmallen en er zo ongewenste situaties ontstaan.
De kerkrentmeesters en de koster zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking in deze.
 

 
Werkgroep Beheer Werkgroep Beheer

De werkgroep Beheer bestaat uit ouderlingen die een speciale taak hebben binnen de gemeente. Zij worden kerkrentmeesters genoemd. Hun taak is het beheer van gelden en goederen waarvan het beheer niet is opgedragen aan de centrale gemeente en die ook niet tot de diaconie behoren. Als onderdeel van de wijkraad van Kerkrentmeesters van de wijkgemeente Apeldoorn West is de werkgroep Beheer van de Goede Herderkerk belast met het beheer en het juiste gebruik van dit kerkgebouw. Tot de taak van de werkgroep behoort ook de organisatie van de actie Kerkbalans in ons wijkdeel. Hiervoor worden veel vrijwilligers ingeschakeld.

Giften die speciaal voor het wijkdeel zijn, worden beheerd door de wijkadministrateur die verantwoording schuldig is aan de werkgroep beheer.

De werkgroep bestaat uit:

Pleun de Heer, voorzitter van de werkgroep, belast met de organisatie van de actie Kerkbalans. Hij is ook de penningmeester van de wijkkas.

Mels Huisman, notulist en belast met de afstemming met de organisten en de Algemene Kerkenraad.

Henk Janssen, technische aangelegenheden rond en in het gebouw.

Arda van Dulmen, belast met de organisatie van culturele activieteiten in de kerk en de classis. Zij is lid van  het moderamen.

Laurita Nanninga

 
kerkomroep kerkomroep

Vanaf begin april zijn de kerkdiensten uit de Goede Herderkerk ook (direct) via internet te beluisteren via de site www.kerkomroep.nl. Door te klikken op de provincie krijgt u een lijst met plaatsnamen en kerkgemeenten. U klikt op Apeldoorn/Goede Herderkerk. U klikt dan bovenin op het icoontje voor een directe verbinding. Wilt u later de dienst beluisteren dan klikt u op het pijltje bij de datum.
De opname blijft een aantal weken op de site staan.
Voor gemeenteleden zonder computer die niet meer naar de kerk kunnen komen bestaat de mogelijkheid om thuis de dienst te volgen. Er komt dan een kastje tussen de telefoonaansluiting en de telefoon waarmee u de dienst rechtstreeks kunt beluisteren. De kosten hiervoor zijn nihil. Voor informatie kunt u contact opnemen met Bert Ouwens tel. 5213802.

 
 
 
Nieuws

 
Liturgie en Zondagsbrief
De liturgie en de zondagsbrief voor 9 december 2018 kunt u hier ophalen. De oudere exemplaren van liturgieën kunt u vinden onder Documenten. Als u daar niet vindt wat u zoekt, e-mailt u dan naar onderstaand adres. Dan vinden we een oplossing.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren uiterlijk  donderdag 19.00 op e-mail:
 
Kerkdiensten nu ook via internet te beluisteren
De diensten in de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Op de ipad of iphone kunt u gebruik maken van de gratis Kerkomroep app.

Ook voor Android gebruikers is er een gratis Kerkomroep app beschikbaar.

 
Verdieping in West
Het programma Verdieping in West 2018 - 2019 is beschikbaar. U kunt het vinden bij  "Activiteiten" bij Leren". of het programma direct bekijken bij "Documenten".
Let op!. per 1 november is het programma aangepast, de lezing van Pier Slump over "Wat is waarheid?" is niet op woensdag 28 november maar op dinsdag 27 november 2018.
 
 
Gegevens predikant
 ds. C.P.A.E. (Annelies) Jans,
 Saffierstraat 34
 7314 HK  Apeldoorn
 tel. nr. 06 39 18 36 39
 E-mail:
 Vrije dag: maandag en zaterdag  
 
ANBI Gegevens
Hier vind u alle ANBI gegevens met betrekking tot de Goede Herderkerk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.